Најважната карактеристика на пелетите е енергетската ефикасност и тоа што неговата топлинска енергија е 92% (дрво, јаглен 55%). Со согорувањето создава мал остаток од пепел од 1% ( отпад ) што само ја потврдува ефикасноста. Во самиот процес на согорување минимално е влијанието на ЦО2, како и емисијата на други штетни гасови. Сите други механички и хемиски карактеристики се исти како калориските.

Showing all 3 results